بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مواهب طبیعی

چشمه های معدنی و اب گرم مازندران تشنه سرمایه گذاری

چشمه های معدنی و اب گرم مازندران تشنه سرمایه گذاری

،بهترین مکان برای درمان خود معرفی می کنند. چشمه های آبگرم مازندران با خاصیت درمانی و تفریحی می تواند حلقه اتصال چرخه گردشگری، جاذبه های طبیعی و تاریخی و مذهبی باشد. چشمه ها ؛جذاب ترین مواهب طبیعی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این که کشور ما با داشتن بیشترین چشمه های آب گرم...