بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موازنه منفی گردشگری

ساخت ۳۰ هتل تا یازده سال آینده

ساخت ۳۰ هتل تا یازده سال آینده

هتل‌‌ها را تکمیل کنیم؛ ضمن اینکه ساخت 25 تا 30 هتل در 11 سال آتی را در دستور کار خود داریم و در این راه نیز تعامل خوبی میان مجلس و دولت صورت گرفته است. موازنه منفی گردشگری! معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه گردشگران ورودی و خروجی پرداخت و گفت: در سال گذشته تعداد گردشگرانی که از ایران به...