رزرو هتل فضاگشت

مواد لازم کوفته گشنیز

کوفته گشنیز شیرازی
کوفته گشنیز یک کوفته شیرازی است.گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی ...