بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مواجهه با خونریزی

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

راهنمای کاربردی کمپینگ (خونریزی )

مهمترین کمک به فرد مصدوم , کمک روحی است . به او ( یا خودتان ) روحیه دهید و اطمینان داشته باشید که می توانید بر شرایط خطر غلبه کنید . خونریزی های خارجی سرعت عمل در مواجهه با خونریزی بسیار مهم است . اصلا فرصت را از دست ندهید . قطره قطره خون با ارزش است و نباید بیهوده هدر برود , مخصوصا در شرایطی که...