بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مواجهه با حیوانات وحشی

نکاتی در مورد مواجهه با حیوانات وحشی

نکاتی در مورد مواجهه با حیوانات وحشی

در صورت رویارویی با حیوانات وحشی مانند خرس، خونسردی باید به طور کامل حفظ شود. اکثر خرس ها، تمام تلاش خود را برای دور شدن از انسان ها انجام دادهو فقط در مواردی که احساس کنند، انسان قصد آزار رساندن به آنها را دارد، حمله می کنند. واکنش نشان دادن یا حالت دفاع گرفتن زمانی […]