بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهمان‌نوازی ایرانی

مهمان‌نوازی ایرانی قابلیت ثبت جهانی دارد

مهمان‌نوازی ایرانی قابلیت ثبت جهانی دارد

واسطه شغلم 120 کشور دنیا را دیده و دقیق مورد بررسی قرار داده‌ام، اما هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران در خصوص گردشگری راهنمایان تور به این شکل هر ساله همایش برگزار نمی‌کند.» قابلیت ثبت جهانی مهمان‌نوازی ایرانی این مقام مسوول در WFTGA با پیشنهاد گذراندن دوره تورلیدری به شهردار اصفهان، اظهار کرد: «آنچه در مورد میزبانی ایرانیان شنیده بودم واقعا در ایران و اصفهان...