بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهمان‌نوازی ایرانیان

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

« همه زمانی شدن» سفر به فراکسیون گردشگری می‌رود!

داشته باشد. وی درباره سفرهای تعطیلات عید فطر بیان کرد: وقتی حجم وسیعی از میهمانان وارد یک شهر می‌شوند باید بتوان از آنها به نحو احسن پذیرایی کرد نه آنکه آسیب ببینند. ولی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده تا مهمان‌نوازی ایرانیان در شهرها به ضدمیهمان تبدیل شود. مانند اتفاقی که در ورودی مازندران به رشت افتاد و مردم برای ورود به این شهر ساعت‌ها این مسیر کوتاه...