بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهر اصالت یونسکو

مزایای نشان برتری یونسکو در صنایع دستی

مزایای نشان برتری یونسکو در صنایع دستی

مزایای نشان برتری یونسکو برای تولید کننده ای که موفق به اخذاین نشان می شود عبارت است از : الف) ترفیع نامه هر کالایی که موفق به دریافت نشان برتری شود، گواهی نامه ای مبتنی بر ارتقای کیفیت و ممتاز بودن آن دریافت می کندکه می تواند به عنوان مدرکی مبنی بر تأیید کیفیت اصالت […]

بازنگری در مزایای گرفتن نشان ملی صنایع دستی

بازنگری در مزایای گرفتن نشان ملی صنایع دستی

می‌شود و این هنرمندان از حق معنوی اثر خود بهرمند می‌شوند و از این پس، اثر آن‌ها به نام و با امضای خودشان شناخته خواهد شد. نامورمطلق افزود: هنرمندانی که این نشان ملی را گرفته‌اند، احتمال دارد مهر اصالت یونسکو را هم بگیرند.