بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهره‌های سنگی

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

است. صدها هزار مهره و ظروف سنگی از مشخصه‌های این دوره است. درواقع وجود این یافته‌ها سبب شده که این تپه برای بازنگری انتخاب شود. این باستان‌شناس تاکید کرد: تیم بازنگری در سطحی دقیق محل ساخت انواع مهره‌های سنگی را پیدا و تپه جنوبی حصار را به عنوان محل صنعتی تپه تشخیص داده است. وی همچنین شناسایی گورستان عصر آهن را کاملا اتفاقی دانست...