بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهد فرهنگ

توسعه بوم گردی؛ ورود به دنیای اشتغال و کارآفرینی

توسعه بوم گردی؛ ورود به دنیای اشتغال و کارآفرینی

زندگی جامعه محلی است و از سوی دیگر گردشگر نیز ضمن کسب تجربه ناب و بکر به رضایتمندی می رسد که همین محصول بومی چرخه توسعه پایدار گردشگری راکامل می کند. ** روستا مهد فرهنگ کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ایجاد مسافر کاشانه در روستاها یکی از موضوعاتی است...