بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهدی‌حجت

معاون میراث فرهنگی و غول چراغ جادو !

معاون میراث فرهنگی و غول چراغ جادو !

پژوهشی و تخصصی سازمان میراث‌فرهنگی به‌قدری محسوس شده که رشته کار نیز از دست کارمندان این سازمان خارج شده و فعالیت‌ تعداد بسیاری از کارشناسان به‌حالت تعلیق در آمده است. حالا با گذشت یک ماه از رفتن مهدی‌حجت، سلطانی‌فر ناآشنا به حوزه میراث‌فرهنگی مانده است و بلاتکلیفی مهمترین بخش تخصصی سازمان متبوعش. این درحالی است که وضعیت زیربنای میراث‌فرهنگی کشور به‌قدری با مدیریت ناکارآمد مدیران دولت نهم...