بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهار تورم

رویکرد دولت یازدهم درفضای بین الملل موجب افزایش ورود گردشگران شد

رویکرد دولت یازدهم درفضای بین الملل موجب افزایش ورود گردشگران شد

به کار دولت تدبیر و امید گفت: در سال گذشته علیرغم محدودیت هایی که وجود داشت دولت در عرصه های مختلف به موفقیت های زیادی دست یافت. وی ادامه داد: از جمله این موفقیت ها در زمینه مهار تورم، حل کردن مشکلات هسته ای و در مسیر قرار گرفتن آن، موفقیت در عرصه دیپلماسی، ایجاد شرایط مناسب برای وضعیت بهداشت کشور و ایجاد اشتغال و خروج وضعیت...