بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهاجرت های روستایی

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

کلیدی: توریسم، توریسم روستایی، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی مقدمه: تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها و گفتمان ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه ی پایدار از دغدغه هایی...