بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهاجرت هاي فصلي

گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی

گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی

گردشگری خانه های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی گردشگری خانه های دوم، امروزه در منطقه دوهزار شهرستان تنکابن با توجه به موقعیت کوهستانی، فاصله نزدیک تا مرکز شهر تنکابن، داشتن چشم انداز های طبیعی، و آب و هوای مناسب، به عنوان نوعی از گردشگری محسوب می شود و توسعه این نوع گردشگری در منطقه، پیامدهای […]