بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منوی سرد و گرم

رستوران اردک آبی

رستوران اردک آبی

استان تهران, تهران

صورت سرد و گرم می باشد البته فراموش نکنید که اگر صبحانه سرد یا گرم خود را با یکی از همراه های خود که مدلی مخالف شما دارد به اشتراک بگذارید مدیریت رستوران موقع حسا ب کردن برای شما دو منوی سرد و گرم را با هم حساب می کنند در این موقع بهتر است که از آنها بخواهید که منوی کامل را برای شما حساب کنند که هزینه آن...