بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منوچهر صانعی

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

مامور راه اندازی بلدیه طهران شد و کتابچه قانون بلدیه را تهیه کرد او را می توان در زمره اولین شهرداران تهران نامید. در برخی منابع دیگر نیز این بنا را متعلق به منوچهر صانعی پسر استاد ابوالحسن کاشی صانعی عنوان می کنند. منوچهر صانعی یکی از معماران به نام دوره قاجار است و از او یادگارهایی در تهران همچون خانه قوام السلطنه،...