بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منظومه حیدربابا

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

‘چَرشنبه بایرامی’ نماد رویش پاکی و گرمی مردم آذربایجان

شده و 2 شمع روشن در آن قرار می گرفت و یک طرف آن برای گذاشتن هدیه باز است از روزنه خانه های قدیمی برای دریافت هدیه انداخته می شد. ** شال اندازی و چهارشنبه سوری در منظومه حیدربابا استاد شهریار در منظومه حیدربابای خود آئین شال اندازی را در قالب شعر اینگونه آورده است: بایرامیدی گئجه قوشی اوخوردی/ آداخلی قیز بیگ جورابین توخوردی/ هرکس شالین...