بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منظر فرهنگی

طرح ثبت منظر فرهنگی ماکو در سال ۲۰۲۱

طرح ثبت منظر فرهنگی ماکو در سال ۲۰۲۱

سازنده با اداره کل میراث فرهنگی استان آمادگی داریم تا از ظرفیت کمی و کیفی موجود در سازمان منطقه آزاد ماکو برای ایجاد بستر مناسب رشد و توسعه گردشگری و سایر حوزه‌ها گام برداریم.» حسین فروزان افزود: «تهیه پرونده ثبت منظر فرهنگی ماکو در فهرست میراث جهانی از سوی میراث فرهنگی برای طرح در اجلاس 2021-2020 نشست جهانی یونسکو از جمله موارد تفاهم‌نامه است.» وی همچنین مرمت، نگهداری برخی آثار...

ایجاد فضاهای سبز در اطراف شهر تاریخی شوش

ایجاد فضاهای سبز در اطراف شهر تاریخی شوش

انجام می شود. ارسطوزاده گفت: چندین سال است که خانه های مردم در عرصه این شهر ساخته شده است . مدت ها طول می کشد تا بتوان آنها را راضی کرد. شوش با تمام روستاهای اطرافش جزو منظر فرهنگی هستند.