بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه ییلاقی سوته زار

سوته زار و شاهزاده ابراهیم

سوته زار و شاهزاده ابراهیم

استان سمنان, کهن آباد

منطقه ییلاقی سوته زار به عنوان یک از مراتع قدیمی شهرستان آرادان به شمار می رود. در گذشته اهالی کهن آباد به همراه خانواده درفصل تابستان به صورت دسته جمعی پیاده و از مسیر چارطاق و ترک در به این منطقه عزیمت میکرده و چند روزی را در مراتع سوته زارو شاهزاده ابراهیم می گذراندند، مرحوم شادروان امیر حسین دهقانی پس از گذشتگانش به آباد کردن این منطقه پرداخت که از جمله می توان به احداث راه دسترسی ،...