بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه گلپایگان

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

سنگ نگاره های ایران گفت: عوامل انسانی در توسعه طرحهای عمرانی باعث از بین رفتن بیش از شش هزار اثر تاریخی در سنگ نگاره های تیمره شهرستان خمین شد. ˈمحمد ناصری فردˈ افزود: توسعه سد در منطقه گلپایگان باعث تخریب و نابود شدن پنج هزار سنگ نگاره در این شهرستان شده است. وی اظهارکرد: این آثار بی بدیل و تکرار نشدنی با...