بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه کلوت

« خسته نباشید »

« خسته نباشید »

نمی‌شناسند و در نتیجه قدر مواهب را نمی‌دانند. ماریا پنج ساله بوده که از ایران رفته و اینک پس از 50 سال به ایران سفر کرده و به سختی فارسی صحبت می‌کند. رومن خیلی دوست دارد تا منطقه کلوت را ببیند اما آژانس مسافرتی این امر را به دلیل هوای گرم (مرداد) در برنامه نمی‌گنجاند. یکی از کارکنان هتل به نام مرتضی که خود کلوت‌ها را تا...