بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه پادنا

پادنا

پادنا

استان اصفهان, سمیرم

است. وجود چشمه سارها، آبشارها، رودخانه های پرآب، پوشش گیاهی و دارویی بی مانند و حیات وحش بی نظیر ، از جلوه های دناست. از نظر تقسیمات کشوری و طبق آخرین تقسیمات، این منطقه پادنا به دو بخش پادنا و دنا کوه تقسیم شده است. در زیر جزئیات این تقسیم بندی را مشاهده می کنید. پخش پادنا (به مرکزیت...