بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه ویژه گردشگری

از سود نفت فقط دودش به چشم ما می رود

از سود نفت فقط دودش به چشم ما می رود

این شهر در آینده خبر داد و تصریح کرد: ما درصدد هستیم یک مشاور قوی و توانمند را برای پیشبرد امور در احداث و زیبای سازی این شهر در آینده استخدام کنیم. معرفی هشت منطقه به عنوان منطقه ویژه گردشگری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان در ادامه به معرفی هشت منطقه در استان به عنوان منطقه ویژه گردشگری خبر داد و گفت:...