بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو

منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو

منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو

استان خراسان جنوبی, سرایان

ارتفاعات و در زمین های هموار اطراف رودخانه ای که در آن جا وجود دارد سرسبز و خوش آب و هواست. آبشار سبزرود و دره پایین دست آن و سد شهید پارسا از دیگر جاذبه های طبیعی حوزه این منطقه نمونه گردشگری است. آرامگاه های امام زاده سلطان، کریم شاه و سلطان مصیب در منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو و امام زاده به فاصله 3 کیلومتر از یک...