بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه نمونه گردشگری شهر تون

منطقه نمونه گردشگری شهر تون

منطقه نمونه گردشگری شهر تون

استان خراسان جنوبی, فردوس

در سده های نخستین اسلامی، شهر تون از آبادی های شاخص خراسان بوده است. تون از شهرهای بسیار کهن خراسان بزرگ بوده که بر حاشیه کویر نمک از قدیم الایام یکی از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران محسوب می شده است . اغلب مورخان و جغرافیدانان همچون مقدسی، حافظ ابرو، مستوفی، اعتمادالسلطنه و… تون […]