بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه میانکاله

طرح گردشگری «آشوراده» تایید شد

طرح گردشگری «آشوراده» تایید شد

زمینه رضا اقتدار - معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در زمان خانم ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست توافقی صورت گرفت که بر اساس نتایج مطالعات منطقه میانکاله - که بخشی از آن شامل آشوراده می‌شود - در این منطقه اقداماتی برای ساماندهی گردشگری صورت گیرد. وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست...

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

که با گردشگری به‌دست می‌آید. به گزارش «دنیای اقتصاد» تحقیقات صورت گرفته وابستگی اقتصادی مردم محلی را به گردشگری ثابت و تاثیرات و پیامدهای مثبت اقتصادی گردشگری بر جوامع محلی را تایید کرده است. برای مثال نتایج یک پژوهش در منطقه میانکاله نشان می‌دهد گردشگری اثرات اقتصادی مثبت و معناداری بر ساکنان این منطقه حفاظت‌شده و روستاهای اطراف آن داشته است. همچنین براساس این یافته‌ها، منافع اقتصادی ناشی از توسعه...