بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه شکار ممنوع کوه گرم

منطقه شکار ممنوع کوه گرم

منطقه شکار ممنوع کوه گرم

استان فارس, جهرم

منطقه شکار ممنوع کوه گرم در موقعیت جغرافیایی N2837 تا N2857 و E5248 تا E5332 در استان فارس واقع است. منطقه شکار ممنوع کوه گرم با وسعت حدود 80000 هکتار در شمال غرب شهرستان جهرم در استان فارس و جنوب ایران واقع شده و از سال 1374 تحت عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی گردیده است. فون خزندگان این منطقه از فروردین 1386 تا فروردین 1387 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای نمونه‌برداری از خزندگان، 3 کوادرات در اندازه 100 × ...