بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه شکار ممنوع هنگام گناباد

منطقه شکار ممنوع هنگام

منطقه شکار ممنوع هنگام

استان خراسان رضوی, گناباد

منطقه شکار ممنوع هنگام با وسعت بسیار در شرق گناباد قرار دارد و از سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شد و در سال ۱۳۸۲ به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد. سیمای طبیعی آن به صورت یک دشت تپه ماهوری است. پوشش گیاهی آن شامل تاغ، بنه، گون، قیچ،درمنه، کلاه میرحسن، اسکنبیل،گز […]