بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه شکار ممنوع هفت تنان

منطقه شکار ممنوع هفت تنان

منطقه شکار ممنوع هفت تنان

استان خوزستان, دزفول

هفت تنان ازشیبهای تند وپرتگاههای سهمناکی برخوردار است. یخچالها و آبهای زیرزمینی این قله سهمی انکارناپذیر درتامین آب رودخانه های بازفت و کوهرنگ دارند. منطقه کوهستانی هفت تنان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان منطقه شکار ممنوع هفت تنان مصوب و طی روزنامه مصوبه شماره ۲۳۱۲-۹۱ – ۳۱/۲/۱۳۹۱ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۱۱-۳۱/۴/۹۱ آگهی و اعلام گردید. منطقه کوهستانی هفت تنان در شمال شهرستان...