بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه شکارممنوع درونه بردسکن

منطقه شکارممنوع درونه

منطقه شکارممنوع درونه

استان خراسان رضوی, بردسکن

منطقه شکار ممنوع درانه در استان خراسان رضوی و در مجاورت منطقه حفاظت شده سید مرتضی قرار دارد. منطقه مزبور با گسترش ۶۰۰۰۰ هکتار در غرب شهرستان بردسکن قرار دارد. بدلیل تنوع زیستگاه حیات وحش و قابلیتهای بالقوه در زمینه احیاء و حفظ پوشش گیاهی و جانوری درون منطقه ای شکار ممنوع اعلام شده است. […]