بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه شکارممنوع جیک و زیدر سربیشه

منطقه شکارممنوع جیک و زیدر

منطقه شکارممنوع جیک و زیدر

استان خراسان جنوبی, سربیشه

منطقه جیک و زیدر به استناد بند “و” ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تاریخ ۱۵/۸/۹۰ و شماره روزنامه رسمی ۱۹۵۳۸ مورخ ۱۶/۱/۹۱ به مدت ۵ سال به عنوان منطقه شکار ممنوع به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است. مساحت منطقه ۴۲۰۰۰ هکتار و بین ً۰۰ ۲۵ ۵۹ طول غربی تا […]