رزرو هتل ایران بوم گردی

منطقه دو آب

پل دو آب اراک

پل دو آب اراک

استان مرکزی, اراک

هنگام بازگشت ناصرالدینشاه قاجار از زیارت عتبات عالیات می باشد که از آن به عنوان پل بزرگ نام برده شده است. ولی با توجه به سبک و سیاق ساخت پل احتمالا" این پل تنها اثر باقیمانده از دوره قاجار در منطقه دو آب می باشد. در مجموع طول پل 130 متر و عرض آن بین 5/5 تا 7/5 متر نوسان دارد و بلندترین نقطه پل از کف...

جاباما