بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده کویر قم

منطقه حفاظت شده کویر

منطقه حفاظت شده کویر

استان قم, قم

منطقه حفاظت شده کویر در E5123 الی E5204 طول شرقی و N3417 الی N3512 عرض شمالی و بین استانهای تهران ,قم , اصفهان واقع شده است .مساحت آن درحدود ۰۰۰, ۲۵۰ هکتار می باشد. پوشش گیاهی: درمنه , شیرخشت , گون , گرگ تیغ ,خنجک ,افدرا , اشنان ,قیچ, اسفند,تاغ , پرند ,جارو , خارشتر […]