بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو

استان کردستان, کامیاران

منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو در استان کردستان واقع است. این کوه در بخش شمالی هورامان در موازات شاهو و دالانی است ارتفاع کو سالان در حدود ارتفاع دالانی می باشد در حقیقت این سه کوه مثلثی را تشکیل می دهند که کوسالان ضلع شمالی ، شاهو ضلع جنوبی و دالانی ضلع جنوب غربی آن را می سازد. کوه شاهو بخشی از رشته کوه زاگرس است و مهمترین و معروفترین کوه منطقه هورامان میباشد این کوه شاهو کوه شاهو بخشی ...