بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده کهیاز

منطقه حفاظت شده کهیاز

منطقه حفاظت شده کهیاز

استان اصفهان, اردستان

منطقه‌ کهیاز با مساحت‌ حدود ۱۰۰ هزار هکتار در شرق‌ شهرستان‌ اردستان‌ و در حد فاصل‌ طول‌ جغرافیایی‌ E5253 و E5223 شرقی‌ و N3330 تا N3308 عرض‌ شمالی‌ قرار دارد. ورودی‌ منطقه‌ با مرکز شهرستان‌ حدود ۱۰ کیلومتر فاصله‌ داشته‌ و راه‌ ارتباطی‌ زواره‌ – شهراب‌ و مسیر راه‌ آهن‌ در شمال‌ منطقه‌ و راه‌ […]