رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منطقه حفاظت شده چهل پا

منطقه حفاظت شده چهل پا
منطقه حفاظت شده چهل پا در سال 1390 حفاظت شده معرفی شد. موقعیت عمومی منطقه این منطقه واقع در شمال و شمال شرق شهر شهرستان اندیمشک و به فاصله 15 ...