بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده هامون

منطقه حفاظت شده هامون

منطقه حفاظت شده هامون

استان سیستان و بلوچستان, زابل

و هامون هیرمند در مغرب و جنوب غربی سیستان تشکیل شده است. البته مساحت هر یک از هامون‌ها به آب ورودی رود مرزی هیرمند و رودخانه های فصلی دیگر که وارد تالاب می‌شوند بستگی داشته و افزایش هم می‌یابد. منطقه حفاظت شده هامون در موقعیت جغرافیایی N3049 E6114 در استان سیستان و بلوچستان واقع است. تالاب هامون گرچه از لحاظ اقتصادی برای ساکنان سیستان دارای اهمیتی بسزا می‌باشد...