بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده مظفری

منطقه حفاظت شده مظفری

منطقه حفاظت شده مظفری

استان خراسان جنوبی, فردوس

منطقه حفاظت شده مظفری طرح مدیریت انجام نگرفته و در حال حاضر نیز قراردادی به شماره 15458 مورخ 17/12/90 جهت اجرای طرح مطالعاتی- پژوهشی منطقه حفاظت شده مظفری با دانشگاه محیط زیست کرج به امضاء رسیده است، تاکنون هیچگونه سرمایه گذاری برای امر تفریح و تفرج از سوی این اداره کل در داخل منطقه صورت نگرفته است. شایان ذکر است با عنایت به وجود جاذبه های کویری هرساله تورهای کویرنوردی در منطقه انجام می شود و...