بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده ماله گاله ارژن

منطقه حفاظت شده ماله گاله

منطقه حفاظت شده ماله گاله

استان فارس, نورآباد

منطقه حفاظت شده ماله گاله در غرب استان فارس و در شرق منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان قرار دارد. این منطقه به لحاظ غنای پوشش گیاهی و جنگلی، به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی تحت مدیریت قرار گرفته است. گونه‌های غالب این منطقه بلوط و بنه می‌باشد. در واقع منطقه حفاظت شده ماله گاله […]