بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده مارز قلعه گنج

منطقه حفاظت شده مارز

منطقه حفاظت شده مارز

استان کرمان, قلعه گنج

به واسطه قرار گیری یکی از بزرگترین دالانهای مهاجرتی هوبره ها در فصول پاییز و زمستان در منطقه مذکور و از سوی دیگر افزایش میزان تخلفات مربوط به زنده گیری هوبره توسط افراد سودجو و بخصوص قوش بازان غیر مجاز همواره منطقه توسط واحد گشت و کنترل اداره حفاظت محیط زیست کهنوج و واحد گشت […]