بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده قیصری

منطقه حفاظت شده قیصری

منطقه حفاظت شده قیصری

استان چهارمحال وبختیاری, کوهرنگ

منطقه حفاظت شده قیصری یکی از مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری است که 20 درصد از مساحت 10 هزار هکتاری آن در شهرستان اردل و 80 درصد آن در شهرستان کوهرنگ واقع شده است. منطقه حفاظت شده قیصری در سال 1380 خورشیدی به مدت 5 سال به عنوان «منطقه شکار ممنوع» اعلام گردید و سپس در سال 1386 خورشیدی با مساحت 9829 هکتار، به...