رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منطقه حفاظت شده سراج

منطقه حفاظت شده سراج
موقعیت جغرافیایی منطقه منطقه حفاظت شـده به وسـعت 60980 هکتار در مختصات جغـــرافیایی N2653 تا N2644 عرض شمالـی و E5358 تا E5331 طول شرقی در منتهی الیه ناحیه غربی استان ...