بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده حرا و تالاب خو خوران

منطقه حفاظت شده حرا و تالاب خو خوران

منطقه حفاظت شده حرا و تالاب خو خوران

استان هرمزگان, قشم

تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا اکنون:این منطقه نخست درسال ۱۳۵۱ باوسعتی معادل ۸۲۳۶۰ هکتار بانام منطقه حفاظت شده حراتحت حفاظت قرارگرفت. سپس با افزایش سطح آن به ۸۵۶۸۶ هکتاردرسال ۱۳۵۴ عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داد ودرسال ۱۹۷۶میلادی به شبکه جهانی انسان وکره مسکون ( MaB) پیوست . درسال ۱۳۶۱ مجدداً به […]