رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منطقه حفاظت شده بیدوییه

منطقه حفاظت شده بیدوییه
منطقه حفاظت شده بیدوییه در استان کرمان بین E5635 طول شرقی و N3005 عرض شمالی واقع شده است. مساحت آن 168033 هکتار می باشد. منطقه حفاظت شده بیدوییه بردسیر در ...