بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده بولا

منطقه حفاظت شده بولا

منطقه حفاظت شده بولا

استان سمنان, سمنان

منطقه حفاظت شده بولا در موقعیت جغرافیایی N3602 E5319 در استان مازندران واقع است. این منطقه با مساحت 3907 هکتار واقع در استانهای مازندران و سمنان از سال 1378 تحت حفاظت قرار گرفت.دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل است . این منطقه در شمال شهر سمنان و در مجاورت پناهگاه حیات وحش کیاسر قرار دارد. بولا در غرب مناطق دو دانگه و پرور قرار دارد .منطقه ای کوهستانی با دو دامنه کلی شمالی و جنوبی و شیبهای تند ،که در ...