رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منطقه حفاظت شده بزمان

منطقه حفاظت شده بزمان
بزمان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان است که در 90 کیلومتری ایرانشهر قرار دارد. در منطقه حفاظت شده بزمان جانورانی همچون کبک، کبک چیل، تیهو، دراج، خرگوش، کل، ...