بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده باغ شادی

منطقه حفاظت شده باغ شادی

منطقه حفاظت شده باغ شادی

استان یزد, هرات

این منطقه جنگلی در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان خاتم واقع گردیده و ازشهر هرات حدود۳۸ کیلومتر فاصله دارد.این منطقه با مساحتی بالغ بر ۳۴۰۰۰ هکتار در حد فاصل دو استان فارس و یزد واقع گردیده است که طبق آگهی رسمی مصوبه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴ شورایعالی حفاظت محیط زیست به استناد بند الف ماده […]