بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه حفاظت شده ارژن

منطقه حفاظت شده ارژن

منطقه حفاظت شده ارژن

استان فارس, شیراز

منطقه حفاظت شده ارژن در استان فارس، بین N2930 عرض شمالی و E5147 طول شرقی، واقع شده و مساحت آن 59 هزار و 784 هکتار است. پوشش گیاهی: نی، جگن، بوریا، کوشیا، ‌درختان بلوط، ‌بادام،‌ زالزالک، داغداغان پستانداران: گربه وحشی، گرگ پرندگان: اردک سرسبز، ‌خوتکا، نوک پهن، ‌آنقوت، ‌گیلار، ‌فیلوش، ‌چنگر، یلوه آبی، ‌حواصیل،‌ اگرتها، ‌اکراس، ‌اکراس سیاه، ‌طاووسک، ‌پلیکان خاکستری ،‌ اردک مرمری، ار...