بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه جیرفت

جیرفت

جیرفت

استان کرمان, جیرفت

این شهر به کلی ویران شده بود. مرکز شهرستان جیرفت از نظر جغرافیایی در 57 درجه و 44 دقیقه‌ی درازای خاوری و 28 درجه و 40 دقیقه‌ی پهنای شمالی و ارتفاع 685 متری از سطح دریا قرار دارد.منطقه جیرفت دارای آب و هوای گرم و مرطوب و در نواحی کوهستانی جبال بارز و ساردوییه هوا معتدل و سرد است. کشاورزی و باغ‌داری در دره ها و...