بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منطقه جغرافیایی

استراتژی‌های رقابتی توریسم

استراتژی‌های رقابتی توریسم

اقتصادی به بخش‌های خردتری تقسیم شده است. یک شرکت یا مقصد گردشگری برای تعیین محدوده رقابت خود می‌تواند از عوامل زیر کمک بگیرد: • طیف محصولات توریستی ارائه شده • کانال‌های توزیع • نوع خریداران • منطقه جغرافیایی ترکیب محدوده و مزیت رقابتی برای ما تعیین‌کننده سه رویکرد مختلف به‌منظور عملکرد اقتصادی بهتر و دستیابی به بازگشت سرمایه سریع‌تر یا ارزش‌افزوده بالاتر است. رویکردهای...